Giáo Dục

Làm dấu 2 ( Dấu thánh) – Piano beat tone NamSong :Làm dấu 2 ( Dấu thánh)
Sáng tác : Lê Đức Hùng
—————————————————————————————————
Buổi sáng thức dậy, con làm dấu Thánh, dâng Chúa ngày mới đang lên, lời kinh thân thương, lạy Cha kính mừng, nên lời tạ ơn sáng danh tình Chúa. Dấu thánh dâng mình trước khi đi đường, khi ăn khi học, khi làm khi chơi, dấu Thánh dâng mình, mỗi khi đêm về nhìn lại ngày đã qua, tạ ơn tình Chúa thương.

Dấu Thánh mỗi ngày chìa khóa nhiệm màu, mở cửa hồn con, để Chúa ngự trong, nhờ Chúa thánh hóa và làm thăng hoa cuộc sống của con. Dấu Thánh khởi đầu cho mỗi việc làm, dù nhỏ dù to, dù dễ dù khó, giúp con thực hiện, giúp con chu toàn với tất cả tình yêu.

Lòng con an bình, khi làm dấu Thánh, hồn con vời Chúa lên ngôi cao, làm Chúa đời con để con kính thờ, để nguyện để xin, tín thác vào Chúa. Có Chúa trong lòng, đời con tươi đẹp, đẹp trong công việc, đẹp trong lời nói, đẹp lúc thất bại, đẹp lúc công thành, đẹp lúc nhận lúc cho, đẹp trong từng ước mơ.

Dấu Thánh mỗi ngày chìa khóa nhiệm màu, mở cửa hồn con, để Chúa ngự trong ,nhờ Chúa thánh hóa và làm thăng hoa cuộc sống của con. Dấu thánh khởi đầu cho mỗi việc làm, dù nhỏ dù to, dù dễ dù khó, giúp con thực hiện, giúp con chu toàn với tất cả tình yêu. Dấu thánh khởi đầu và dấu Thánh hoàn thành, ngày từng ngày dâng lên với tất cả tình yêu.
Dấu Thánh như là, tiếng Cha ơi ngọt ngào, của con trẻ gọi Cha, để Cha đáp lời con, dấu Thánh như là tiếng Cha ơi ngọt ngào, của con trẻ gọi Cha, để Cha đáp lời con.

Nguồn: https://phunudep24h.net

Xem thêm bài viết khác: https://phunudep24h.net/giao-duc/

Người Làng | Phim Hành Động, Tâm Lý 2019 | Vietsud hd

Previous article

Truyền thông quốc tế tò mò, ngợi ca về cách chống dịch cực kỳ hiệu quả của Việt Nam

Next article

You may also like

1 Comment

  1. Cảm ơn chúa

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Giáo Dục